De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular CLUB DE TENNIS MONTSENY, i que els mateixos siguin utilitzats per a la gestió del servei que els he demanat. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició que podré exercitar escrivint al Club de Tennis Montseny, c/ Antoni Gaudí, 14-16, 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), o bé enviant un missatge a la direcció de correu electrònic info@ctmontseny.es.

Per continuar heu de acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior, marcant la casella.